Skip to main content

Računarske nauke i inžinjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Računarske nauke i
inžinjering

“Sami računari i softver koji tek treba da se razvije će revolucionirati način na koji učimo.”

Steve Jobs

Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Računarske nauke i inžinjering

Dragi studenti,

 

Želimo vam poželjeti dobrodošlicu na studijski program Računarske nauke i inžinjering (CSE).

 

Naš cilj je da studentima pružimo najkvalitetniji nivo znanja iz kompjuterskih sistema i programiranja i pripremimo ih za današnje konkurentno tržište. Tokom studiranja na CSE program, steći ćete solidno teoretsko znanje o harverskim i softverskim konceptima računarstva i matematike u kombinaciji sa praktičnijm vještinama rješavanja problema i dizajniranja.

Program koordinator

van. prof. dr.
Khaldoun Al Khalidi

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na CSE-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Računarske nauke i inžinjering

Dodiplomski studij na CSE-u

 

Stalni razvoj novih i uzbudljivih tehnologija mijenja svijet u kojem živimo. Studijski program Računarske nauke i inžinjering na IUS-u ima za cilj naučiti studente osnovnim teoretskim aspektima računarstva zajedno sa praktičnim vještinama rješavanja problema i dizajniranja koji se koriste u industriji.

 

Studij je dizajniran na način da podučava studente rješavanju problema, matematičkim vještinama i logičkom razmišljanju.

O dodiplomskom studiju
Računarske nauke i inžinjering

Postdiplomski studij na CSE-u

 

Stjecanje diplome bakaleurata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, možete dalje unaprijediti svoje znanje upisom na postdiplomski studij. To će vam pomoći da postanete stručniji u svojoj oblasti.

 

Drugi ciklus studija će vam donijeti diplomu magistra ili ekvivalent. Studij traje jednu godinu (60 ECTS kredita), tako da zajedno sa 1. ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS kredita.

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Računarske nauke i inžinjering

Doktorski studij na CSE-u

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

O doktorskom studiju
Računarske nauke i inžinjering

Stažiranje

Praktična obuka/stažiranje se definira kao učenje kroz posao koje osmisli poslodavac, a pruža mentorstvo i obuku u skladu sa studijskim programom i ciljevima u karijeri svakog studenta-stažiste. Stažiranje se može organizovati u kompanijama, nevladinim organizacijama, vladinim uredima, institutima, medicinskim ustanovama ili bilo kojim drugim institucijama koje studentu mogu pružiti iskustvo i potencijal da ostvare ishode učenja predviđene nastavnim planom i programom za tu praktičnu obuku/stažiranje. 

 Trajanje praktične obuke/stažiranja je najmanje 25 radnih dana. Dosje o stažiranju treba sadržavati sljedeće:

 

  •  Obrazac za evaluaciju stažiranja (popunjava poslodavac/supervizor)
  •  Evaluacija stažiranja (popunjava student)
  •  Sažeti izvještaj na pet (5) strana
Računarske nauke i inžinjering

Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Računarske nauke i inžinjering

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Računarske nauke i
inžinjering

“Sami računari i softver koji tek treba da se razvije će revolucionirati način na koji učimo.” Steve Jobs

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavijesti

Vidi sve
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 200